World of Warcraft

WoW:TBC

.:Dějiny ras:.

Blood Elf:

Založení Quel'Thalasu

Téměř sedm milénií před První válkou přistáli vyhnaní vysocí elfové na pobřeží Lordareonu, aby našli nový domov. Vůdcem těchto odpadlíků byl Dath'Remar Sunstrider, jehož přezdívka znamená "ten, který kráčí ve dne".


Odříznuti od magické moci Studny věčnosti, zdroje své nesmrtelnosti a moci, mnoho vysokých elfů, kvůli odlišnému počasí nebo na následky vyhladovění, zemřelo během jejich dlouhé cesty. K těmto útrapám byli elfové ještě nuceni opustit svojí první osadu v Tirisfal Glades, kvůli tajemné zlé síle, díky níž mnoho z nich zešílelo.

Jak se tlačili dále do vnitrozemí, vysocí elfové vyvolali krvavý spor s prohnanými barbarskými troly Zul'Amanu, kteří kontrolovali většinu severních oblastí Lordareonu. Nakonec dorazili vyhnanci do oblasti, jejíž zalesněné mýtiny jim připomínali jejich vzdálený domov v Kalimdoru. Elfové vyhnali Amani troly, kteří zde sídlili a založili království Quel'Thalas. 
Použijíc lahvičku posvátné vody ukradené z první Studny věčnosti, vytvořili vysocí elfové fontánu mystické moci na místě, kde se sbíhají linie mocných energií Quel'Thalasu. Fontánu pojmenovali Sluneční studna a její mocná tajemná magie naplňovala a posilovala všechny vysoké elfy na Azerothu. Tak bylo založeno město Silvermoon. Moc vysokých elfů rostla, díky tomu mohli seslat zakletí na les, aby mohli žít ve věčném jaru.

Elfští mágové vytvořili monolitické runové kameny podél hranic Quel'Thalasu; tyto masivní kameny napájeli mocný magický štít určený k zamaskování elfské magie před mimodimenzionálními hrozbami a chránit zemi před invazí. Tvrdě zasloužený mír potrvá zhruba čtyři tisíce let.


Arathor a Trolí války

Amani trolové žíznící po pomstě za vyhnání z jejich posvátný území se nakonec spojili dohromady a zahájili ničivé tažení, aby navždy zničili elfskou civilizaci. Vysocí elfové byli beznadějně přečísleni. Tehdejší král Quel'Thalasu. Anasterian Sunstrider, zoufale hledal spojence, který by jim přišel na pomoc a tak uzavřel král dohodu s lidkým národem Arathoru.

Elfové naučili malé množství lidí, jak vládnout magií. S těmito novými mágy a armádami Arathoru uspěli vysocí elfové ve zničení hlavních trolích sil. Říše Amani se již nikdy plně nevzpamatoval z této porážky.

Quel'Thalas byl zachráněn a tak vysocí elfové slíbili svojí věrnost a přátelství národu Arathoru a pokrevní linii jejich krále, Thoradina. Jako výsledek aliance mezi Arathorem a Quel'Thalasem byl vytvořen magický národ Dalaran, kde mohli lidé a elfové v nadcházejících letech studovat magii.


Druhá válka

Samotářští elfové věnovali málo pozornosti událostem Druhé války. Nicméně poskytovali Lordareonské alianci symbolickou podporu, protože poslední potomek krále Thoradina, Lord Anduin Lothar, velel vojenským silám Aliance. Vysocí elfové nezapomněli na svůj slib.

Poté však Horda nabrala do svých řad Amani troli. Krátce poté vypálila Horda pohraničí Quel'Thalasu a pozabíjela mnoho elfích civilistů. Rozzuřeni tímto bezohledným ničením života, elfové následně převedli všechny své zdroje na podporu válečného úsilí.

Po čase byla Horda vytlačena, avšak orkové a trolové už dosáhli svého pravého cíle: ukradnout a znesvětit co nejvíce z runových kamenů, které poháněli elfský obranný štít. Orčí warlock Gul'dan je poté použil na napájení svého Oltáře bouří.

Nicméně Aliance konečně vyhrála Druhou válku a většina z poražených orků byla obklíčena a umístěna do internačních táborů. V poválečném období byla cena za znovuvybudování obrovská, k tomu se přidala ještě cena za udržování internačních táborů. Bez společného nepřítele se lidské národy začali hašteřit kvůli teritoriálním nárokům. A aby byli věci ještě horší, vysocí elfové se neočekávaně odtrhli od Aliance, obviňující lidi ze špatného velení, které zapříčinilo vypálení lesů Quel'Thalasu. Vysocí elfové se postupně začali stále více a více vzdalovat od svých lidských a trpasličích spojenců.


Třetí válka

Během třetí války zpustošil ďábelský princ Arthas Menethil Quel'Thalas, vyvraždil většinu jeho populace a obrátil celé části mocného království v popel během jeho cesty ke Sluneční studni. Ne všichni, kteří padli v boji proti Arthasovi zůstali mrtvý: jeho odvážný protivník, lučistnice a generál hraničářů, Sylvanas Windrunner byla vyvolána jako nemrtvý, aby sloužila nelítostnému princi jako mocná kvílející banshee.

Jak se nemrtvé armády blížili ke Sluneční studně, vysoký elf, jménem Dar'Khan (který doufal v získání přízně krále lichů) pomohli Arthasovi snížením štítu, který obklopujícího Sluneční studnu. Dar'Khanova zrada vyústila v explozi, která ho srazila do bezvědomí a rozptýlila většinu moci Sluneční studny.Čaroděj Borel (také známý jako Krasus a drak Korialstrasz) vycítil rozpoutané magické síly a uspěl v zachycení části těchto sil do avatara, zamaskovaného jako mladá lidská dívka, Anveena. Arthas, který si nebyl vědom toho co se stalo, použil zbývající energii Sluneční studny, aby oživil duši Kel'Thuzada do podoby zvráceného liche.

Po bitvě ležel mezi mrtvými těly rady Silvermoonu také král Anasterian, čímž elfové přišli o témeř všechny své nejmocnější a nejmoudřejší vůdce. Lor'themar Theron, po Sylvaně Windrunner druhý ve velení, převzal dočasně místo vůdce vysokých elfů, protože pravý následník trůnu, princ Kael'Thas Sunstrider byl stále v Dalaranu. Těch několik zbývajích elfů, kteří přežili invazi Pohromy, se stali rychle nemocnými a apatickými.Bylo jasné, že vysocí elfové se stali na moci Sluneční studny závislými. Jejich neustálé prosycení magií významně změnilo jejich rasu. Nyní když zdroj jeich magie byl pryč, pociťovali prudkou bolest z této prázdnoty po magii.


Zrození krvavých elfů

Princ Kael'thas byl poslední z královského rodu a člen vládnoucí rady Dalaranu, Kirin Tor. Když byla Sluneční studna znečištěna, studoval v Dalaranu magii. Vrátil se, aby našel svůj domov v ruinách a většinu svého lidu po smrti. Uvědomil si, že všichni přeživší vysocí elfové trpěli stejnou letargií, která byla způsobena jejich ztrátou magie. Rozhodnutý zachránit co může, Kael'thas shromáždil přeživší a přejmenoval svůj národ na sin'dorei nebo-li "krvavé elfy" na počest všech, kteří padli v boji proti Pohromě.

Žíznící po pomstě se princ Kael'thas a nejlepší z jeho válečníků okamžitě připojili k tažení proti Pohromě v Lordareonu, zatímco Lor'themar a hraničář jménem Halduron Brightwing zůstali za nimi jako ochrana a aby hledali lék pro svůj lid.

Po připojení k aliančním silám odporu se setkal Kael'thas a jeho lid s podezíráním a přímým nepřátelstvím, částečně díky předsudkům lidského velkomaršála Garithose. Garithos pověřoval krvavé elfy čím dál více obtížnějšími misemi, dokud nebyl Kael'thas nucen souhlasit s pomocí Lady Vashj a jejích nagů. Když Garithos zjistil, že krvavý elfové spolupracovali s nagy, bral to jako zradu, kterou mohl od krvavých elfů očekávat. Uvěznil nešťastné válečníky krvavých elfů do kobek Dalaranu a odsoudil je k smrti.

Naštěstí pro Kael'thase dorazila Lady Vashj včas, aby osvobodila vězně. Poté je dovedla k portálu, který otevřel Kel'Thuzad během Třetí války, aby umožnil Archimondovi vstup do Azerothu. Kael'thas a jeho válečníci následovali nagy skrze portál do roztříštěné říše Outlandu. Tady elfové potkali toho, který byl schopen ukončit jejich bolestný hlad: renegádského démona, Illidan Stormrage.


http://www.wowczsite.net/image/gallery/200605151915_Illidan.jpg

Rekonstrukce

O měsíc později se zrádce Dar'Khan - nyní mocný agent Pohromy - vrátil do Quel'Thalasu. Zde bojoval s avatarem Sluneční studny, Anveenou, a skupinou hrdinů posílených modrými draky. Bez ohledu na magii,kterou vládl, byl Dar'Khan na konci zničen. Pod ostražitou ochranou Lor'themara a Haldurona se Anveena rozhodla zůstat ve zničeném městě a začít proces jeho obnovy.

Pouze hrstka jedinců ví o tom, že Anveena je ve skutečnosti avatar Sluneční studny. Lor'themar a jeho lid toto tajemství pevně střeží.

Mezitím Rommath a nový řád elfských mágů udělal velký postup v učení svých bratrů v zacházení s tajemnými silami. Brzy rostly vrcholky Silvermoonu znovu k obloze poháněny nestálou magií. Krvaví elfové dokonce začali dobývat zpět části Eversongského lesa. Povzbuzováni návratem Kael'thase, se princův unavený lid zaměřil na získání své síly a vytvoření nové cesty k nejisté budoucnosti.


Hierarchie:

Princ Kael'thas Sunstrider - vládce krvavých elfů, v současné době sídlící v Outlandu

Lor'themar Theron - správce Quel'Thalasu, v princově nepřítomnosti vůdce krvavých elfů v Azerothu

Halduron Brightwing - generál hraničářů Silvermoonu, velitel vojens
kých sil krvavých elfů v Azerothu

Grand Magister Rommath - vůdce mágů krvavých elfů v Azerothu a silně loajální služebník Kael'thase
Draenei:

Téměř před dvaceti pěti tisíci lety vznikla rasa eredarů na světě Argusu. Byli nesmírně inteligentní a měli přirozené nadání pro magii ve všech jejích nesčetných formách. Využívajíc jejích darů vytvořili ohromnou a podivuhodnou společnost.

Naneštěstí eredarské schopnosti přitáhli pozornost Sargerase, Ničitele světů. Právě začal svojí Planoucí křížovou výpravu (Burning Crusade), aby vymýtil všechen život ve vesmíru a věřil, že talentovaní eredaři by mohli být klíčovou částí ve vedení jeho nesmírné démonické armády, kterou shromažďoval. Proto kontaktoval tři eredarské nejvýznamější vůdce: Kil'jaedena, Archimonda a Velena. Výměnou za jejich loajalitu jim nabídl nevýslovnou moc a znalosti.

Ačkoliv nabídka zněla velice lákavě, Velen měl vizi budoucnosti, která ho naplnila strašlivým děsem. Sargeras mluvil pravdu: eredar, který se připojí k Temnému titánu opravdu získá nesmírnou sílu a znalosti. Avšak sami eredaři se promění v démony.

Velen viděl Legii a její strašlivou moc, která svědčila o zkáze, jaká padne na všechna stvoření. Urychleně varoval Kil'jaedena a Archimonda, ale oni zavrhli jeho námitky, neboť již byli zlákáni Sargerasovými sliby. Slíbili věrnost Sargerasovi a byli přeměněni do obrovských bytostí nekonečného zla.

Pouhá síla, které Sargeras velel dělala přímou opozici nemyslitelnou. Velen téměř ztratil naději, ale jeho modlitby o pomoc byli vyslyšeny. Neznámá bytost přišla k Velenovi a vysvětlila, že je jednou z naaru, rasy vnímajích energetických bytostí usilujících o zastavení Plamené legie. Naaru nabídli, že vezmou Velena a další podobně smýšlející do bezpečí.

Uklidněný, Velen shromáždil ostatní erdary, kteří se doposud odmítli připojit k Sargerasovi. Pojmenujíc se draenei, v řeči eredarů "ti vyhnaní", renegádi stěží uprchli z Argusu s Planoucí legií pouze okamžik za sebou. Kil'jaeden se rozzuřil nad tím, co považoval za Velenovu zradu a démoni přísahali, že budou pronásledovat Velena a zbytek draenei na konec vesmíru, pokud bude třeba.

Legie pronásledovala draenejce po mnoho tisíc let. Draenejci navštívili mnoho světů a prozkoumali velkou část známého vesmíru v jejich pátrání po bezpečném úkrytu. Legie dosud nevzdala stíhání uprchlíků. Mezitím tajemná rasa naaru obdarovala draeneijce znalostmi a mocí pocházejícími od Světla. Naaru vysvětlili, že zde jsou jiné síly ve vesmíru, které se postaví Planoucí legii. Jednoho dne je naaru spojí do jediné nezastavitelné armády Světla. Silně ovlivněni jejich slovy, přísahali draeneijci ctít světlo a dodržovat altruistické (nesobecké) ideály naarů.

Velen a jeho draenejci se konečně usadili na odlehlém a mírumilovném světě, který vypadal jako ideální útočiště. Pojmenovali ho Draenor, "Útočiště vyhnanců", a začali tajně zase znovu budovat svojí společnost. Vždy na pozoru před objevením Kil'jaedenovými armádami, drželi Velen a jeho mystici magii skrytou po mnoho generací.

Po čase draenei potkali a spřátelili se s šamanským kmenem orků, který žil na poklidných pastvinách na jihu. Draenei a orkové se respektovali, ale mimo navázání omezených obchodních vztahů se většinou se drželi ve svém.
Navzdory opatrnosti draenei, Kil'jaeden objevil jejich skryté útočiště na Draenoru. Naučil mnohé o světě a jeho obyvatelích a velmi ho zaujala mocná orčí rasa. V jeho mysli se vytvořil plán, k jehož provedení okamžitě přikročil. Mohl přesně vidět, jak zformovat orky do nástroje jeho hněvu. Byla to jen otázka času.


A tak začal Ki'jaeden kazit orky, nejprve skrze staršího šamana Ner'zhula a poté skrze jeho učedníka Gul'dana. Orkské klany se oddali pouze umění války a připojili se k formování jednotné vražedné Hordy. Dokonce ti nejmoudřejší šamané se učili magii warlocků a opustili učení, které kdysi ctili.


Hladce zmanipulovaní ze stavu opatrného uznávání do slepé zuřivosti a krvežíznivosti, orkové zaútočili na draeneijce. Tento krvavý konflikt trval téměř osm let, ale vítězství orků bylo nevyhnutelné. Draenei byli mocným protivníkem díky jejich silám získanými od Světla, ale démony posedlá Horda byla přesto silnější. Orkové zabili skoro osmdesát procent draeneijské rasy, zbytek nechali uprchnout do bezpečí na odlehlá zákoutí světa.


Později však draenejci, kteří bojovali proti Hordě a přežili, zjistili, že byli ovliněni zkaženou energií, kterou tak volně využívali orčí warloci. Tito draenei od té doby zmutovali do nižších form, vedoucí k sérii poddruhů. Broken (Zlomení) a Lost Ones (Ztracení) jsou dvě takové genetické odnože. Jejich zdeformovaná těla nesou jen hrubou podobu hrdých draenejců, kterými kdysi byli a množství z nich navíc zešílelo.

http://www.wowczsite.net/image/gallery/historie_draenei_Draenei.jpg

Žádné komentáře
 

Zahrajte si WoW zde!