World of Warcraft

Hratelné Rasy

Hratelné rasy Aliance
 Aliance se zkládá ze čtyř ras: vznešených Lidí, záhadných Temných Elfů, dobrodružných Trpaslíků ,vynalézavých Gnómů a smaragrových Draeneiů. Svázáni krví a ctí, se tyto rasy snaží přinášet řád do zpustošených zemí postižených válkou.

Hratelné rasy Hordy
Horda sestává ze čtyř ras - barbarských Orků, duchovních Taurenů, přízračných Nemrtvých ,pověrčivých Trollů a  krvavých Elfů. Přestože se ne vždy dokážou shodnout, spojily se tyto rasy vyděděnců, aby si zajistily vzájemnou podporu při snaze o přežití v brutálním, válkou zmítaném světě.


frakce Rasy Priest Rogue Warrior Mage Druid Hunter Warlock Shaman Paladin Death knight
  

Alliance Crest

HumanHuman Human Priest Rogue Warrior Mage Warlock Paladin Death knight
DwarfDwarf Dwarf Priest Rogue Warrior Hunter Paladin Death knight
Night elfNight elf Night elf Priest Rogue Warrior Druid Hunter Death knight
GnomeGnome Gnome Rogue Warrior Mage Warlock Death knight
DraeneiDraenei Draenei Priest Warrior Mage Hunter Shaman Paladin Death knight
WorgenWorgen Worgen

Horde Crest

OrcOrc  Orc Rogue Warrior Hunter Warlock Shaman Death knight
ForsakenForsaken Forsaken Priest Rogue Warrior Mage Warlock Death knight
TaurenTauren Tauren Warrior Druid Hunter Shaman Death knight
TrollTroll Troll Priest Rogue Warrior Mage Hunter Shaman Death knight
Blood elfBlood elf Blood elf Priest Rogue Mage Hunter Warlock Paladin Death knight
GoblinGoblin Goblin


http://cataclysm.wgz.cz/image/16956625 http://cataclysm.wgz.cz/image/16956632

Téměř  7.000 let Vysocí Elfové obdělávali jejich zářící, kouzelné království, ukryti hluboko v lesích severního Lordaeronu. Ale před pěti lety Pohroma Nemrtvých vpadla do Quel’thalasu a dovedla Elfy na pokraj zhouby. Vedeni zlým Nemrtvým Rytířem Arthasem, Pohroma zničila Sluneční studnu, čím oddělila Elfy od zdroje jejich tajemné magie. Přestože jizvy, které po sobě Pohroma zanechala jsou patrné, zbylí Elfové se spojili dohromady a převzali zpět velkou část své domoviny.

Krutí pralesní Trollové, kteří obývají početné ostrovy jižních moří, jsou proslulí pro jejich krutost a temnou mystiku. Barbarští a pověrčiví, mazaní Trollové chovají vroucí nenávist ke všem ostatním rasám.Avšak jeden kmen byl nucen překonat své předsudky když čelil Orkskému Warchiefu a jeho mocné Hordě. Trollové z kmene Darkspear, již dávno vyhoštěny z kraje jejich předků ve Stranglethorn Vale, byli téměř zničeni bandou vodních Murloků, ale Thrallovi a Hordě se podařilo je zachránit. Na oplátku přísahali vděční Trollové věčnou věrnost Hordě.Vedeni vychytralým Lovcem Stínů, Vol'jinem, se Darkspearští Trollové spolu s jejich Orkskými spojenci zabydleli v Durotaru. Jejich vesnice, pojmenovaná po jejich padlém kmenovém vůdci, Sen'jinovi, leží podél východního pobřeží drsné, skalnaté země. Darkspearský kmen také ovládá stezky uvnitř blízkých džunglí na ostrovech Echo. (Echo Isles)Jako součást Hordy, rozšířili svou loajálnost také k mocným Taurům, ale k manipulujícímu Forsakenovi mají jen malou důvěru, který jak věří přinese na jejich spojence jen utrpení a hádky.
Zpomaleni tyranskou nadvládou Krále Lichů (Lich King), odpadlická skupinka Nemrtvých se snaží udržet jejich svobodnou vůli a ničí všechny kdo se jim postaví. Známa jako Forsaken, je tato skupina oddaná sloužení jejich vůdkyni, královně banshee (smrtka), Sylvanas Windrunner. Tito temní válečníci postavili tajnou pevnost pod troskami bývalého hlavního města Lordaeronu. Situováno za prokletým Tirisfal Glades, bludištní Undercity je roztažená bašta zla. Za jeho stinnými hranicemi, se Sylvanini královští lékárníci snaží vyvinout novou devastující nákazu-která nevyhladí pouze jejich nenáviděné rivaly z Pohromy, ale také zbytek Lidskosti. Pro rošíření jejich temných cílů, Forsaken vstoupil do aliance s primitivními, brutálními rasami Hordy. Bez jakékoliv opravdové loajality k jejich novým soudruhům, vehnal je Forsaken do boje proti jejich běžnému nepříteli-králi Lichů. Jen čas nám napoví, jak si tito učedníci zkázy povedou v jejich misi pomsty.
Tauři jsou velké zvířecí stvůry, které žijí na travnatých otevřených pláních centrálního Kalmidoru. Žijí aby sloužili přírodě a udržovali rovnováhu mezi divokými věcmi kraje a potřebami živých tvorů. Přes jejich enormní velikost a brutální sílu, pozoruhodně mírumilovní Tauři udržují poklidnou, kmenovou společnost. Avšak když jsou vyburcováni konfliktem, Tauři jsou nesmiřitelními nepřáteli kteří použijí každý gram jejich síli aby zašlapali jejich nepřátele do země. Pod vedením jejich starobylého náčelníka, Cairna Bloodhoofa, se Tauři během invaze Plamenné legie spojili s Orky. Od té doby zůstaly tyto dvě rasy neochvějnými spojenci. Stejně jako Orkové, se Tauři snaží udržet jejich smysl pro tradici a vznešenou totožnost.
Suroví, zelonokožnatí Orkové jsou jednou z nejrozšířenějších ras Azerothu. Běžně jsou považováni za brutální a tupé, bez známek lidskosti, nebo pochopení pro ostatní rasy. Narozeni v pekelném světě Draenoru , se Orkové dostali do království Stormwindu skrze dimenzionální bránu známou jako Dark Portal a byli uplaceni k válce proti Lidem. Přestže někteří se bojí své minulosti, Orkové kdysi v Draenoru pěstovali kultivovanou šamanistickou společnost. Ovšem tragicky byly hrdé Orkské klany podplaceni Plamennou legií a použiti jako figurky při invazi legie do Azerothu. Avšak Orkové se dokázali vzepřít, a nakonec byli schopni změnit průběh války v neprospěch jejich démonických pánů. Orkové vedeni mladým Warchiefem, Thrallem, znovuzískali jejich sílu a čest. Nyní stojí Orkové připraveni bojovat ne za účelem dobývání, ale ze jejich právo přežít v jejich osvojeném světě.
Před jedním měsícem hrozná exploze roztrhla nebesa severního Kalimdoru, v tom okamžiku se velká loď Exodar zřítila z oblohy a roztříštila se o povrch světa Azeroth. Vznešení Draeneiové odlétli ze zpustošeného světa jménem Outland na mezidimenzionální lodi jménem Exodar, aby našli pomoc. Inspirovaní příběhy hrdinské aliance která se spojila proti síle Plamenné Legie, Draeneiové je přišli požádat o pomoc při znovuzískání jejich zničené domoviny, Outlandu doufajíc v získání nových spojenců v souboji s Plamennou Legií, díky kterým by se jim mohlo povést konečně udělat přítrž ohavné plamenné výpravě. Ozbrojeni jen odvahou, a jejich neotřesitelnou vírou v dobro, Draeneivové doufají v nalezení spojence.
Lidé Stormwindu jsou houževnatou rasou, která během První Války přežila invazi surových Orků. Během Druhé Války se armády Stormwindu vydaly spolu s Aliancí znovuzískat jejich domovinu Azeroth. Po úspěchu v Druhé Válce byl Stormwind znovupostaven a Lidské civilizaci se v kraji zase jdenou dařilo. Po nedávné invazi Plamenné Legie, která zanechala severní království Lordaeron v troskách, stojí nyní Stormwind jako poslední bašta lidské civilizace. Následujíc hrdinské vzory Sira Lothara a Krále Llane, jsou obrránci Stormwindu považováni za jedny z nejurputnějších válečníků v kraji. Rozhodně nesou svá břímě za účelem udržovat čest a statečnost lidksosti v pořád se ztemňujícím světě.
Potrhlí, často výteční Gnomové jsou jednou z nejpodivnějších ras světa. S jejich posedlostí vyvíjet zásadní nové technologie a stavit škoující divy strojírenství je div, že přežil dostatek Gnomů k rozmnožování.Prosperující v úžasném techno-městě Gnomeregan, Gnomové sdíleli zdroje zalesněných vrcholů Dun Moroghu s jejich Trpasličími bratranci. Přestože Trpaslíci z Ironforgeu mají také náklonnost k technologiím a stavitelství-jsou to právě Gnomové, kteří poskytují důležitý design pro většinu Trpasličích zbraní a parních vozů.Gnomvoé dobře sloužili Alianci během Druhé Války, ale podivně odmítli poslat jakékoliv posádky jako pomoc během nedávné invaze Plamenné Legie. Přestože jejich designy pomohly změnit průběh války v neprospěch Legie, Trpaslíci a Lidé byli šokováni rozhodnutím Gnomů neposkytnout jejich statečné jednotky a piloty.Když válka skončila, Aliance objevila důvod náhlého odmítnutí Gnomů. Vypadá to, že starověké, barbarské nebezpečí stouplo z nitra země a vrthlo do Gnomereganu. Vědíc, že hlavní prioritou Aliance bylo porazit Plamennou Legii , se Gnomvé rozhodli postavit se nebezpečí sami. Přestože bojovali statečně, aby zachránili jejich milované město, Gnomeregan byl nenodvratně zničen.
Samotářští Temní Elfové byli první rasou, která ve světě Warcraftu vznikla. Tyto stinné, nesmrtelné bytosti byli první, kdo se učil magii a vypustili ji do světa téměř deset tisíc let před Warcraftem I. Lehkomyslným používáním magie přivedli elfové do světa Plamennou legii, což vedlo ke katastrofické válce mezi dvěmi titánskými rasami. Temným Elfům se stěží podařilo zprovodit Legii ze světa, ale jejich úžasná domovina byla zničena a utopena mořem. Až donedávna se Temní Elfové uzavírali před zbytkem světa a po mnoho tisíciletí zůstávali ukrytí na vrcholu jejich posvátné hory Hyjal. Invaze Legie vyvedla Temné Elfy z dlouhého období dřímoty. Nyní obnovili svůj zájem o utváření světa, a poprvé v historii se spojují s jinými rasami, aby pojistili přežití Azerothu. Jako rasa jsou Temní Elfové typycky čestní a spravedliví, ale jsou velice nedůvěřiví k "nižším rasám" světa. Od přírody jsou nočními tvory a jejich temné síly získávají stejnou nedůvěru, kterou chovají k jejich smrtelným sousedům.
Stoičtí Trpaslíci z Ironforgu jsou starodávnou rasou statných tvorů s lidskou podobou, kteří žijí pod sněžnými vrcholy hor Khaz Modan. Trpaslíci byli vždy oddanými spojenci Lidí vyžívají se v možnostech bitev a vyprávění příběhů. V minulých letech Trpaslíci málokdy opuštěli bezpečí horských pevností. Avšak jak mile zazněly zvuky bitvy, povstali aby bránili jejich přátele a spojence s nepřekonatelnou odvahou a srdnatostí. Kvůli nedávnému objevu, který odhalil kousky jejich starodávných předků, podstoupili Trpaslíci významnou přeměnu. Ten objev přesvědčil Trpaslíky, že je na počátku světa z kamene stvořili mocní Titáni. Nyní cítí, že jejich osudem je prohledávat svět, aby našli více známek, prokázali jejich dědictví a znovuobjevili skrytý odkaz Titánů. Trpaslíci rozeslali jejich Hledače do všech koutů světa v naději objevu nového nahlédnutí do jejich zahalené minulosti. Tyto cesty vedly k výkopovým místům Trpaslíků po celém známém světě, z nichž některá slouží jako základny, a některá jako potenciální loviště nepřátelů Trpasličí rasy.
 

Zahrajte si WoW zde!