World of Warcraft

Paladin

Paladin je ctnostný obránce slabých a nemilosrdný nepřítel nemrtvých. Míchající schopnosti warriora a priesta, je paladin houževnaty bojovník na blízko s velkým zdravím, výbornou ochranou a silnými buffy. Má také použitelný mix léčících a obraných kouzel. Tradice svatého rytíře je unikátní pro Alianci. V mnoha ohledech je paladin protějšek shamana Hordy, ale upřednostňuje fyzickou bitvu, než kouzelné schopnosti.

 


Základní zbraňové odbornosti:

 • Neozbrojený boj
 • Jednoruční kladiva
 • Obouruční kladiva

Pokročilé zbraňové odbornosti:

 • Dřevcové zbraně
 • Jednoruční meče
 • Obouruční meče
 • Jednoruční sekery
 • Obouruční sekery

Třídy brnění:

 • Cloth
 • Leather
 • Mail
 • Shield
 • Plate(od 40lvl)


  Vlastnosti povolání

  Paladin se podobně jako warrior může naučit nosit všechny typy brnění a má podobně nejširší výběr zbraňových odborností. Jeho schopnosti, uspět v souboji, dělají ještě lepší jeho unikátní buffy: aury a sealy.

  Aury jsou buffy, které paladin zakouzlí na sebe a mají efekt na všechny blízké členy skupiny. Paladin může používat najednou pouze jednu auru, a dva paladinové se stejnou aurou nemohou sčítat její efekt. Avšak několik paladinů může používat různé aury a překrývat jejich efekt na spojencích. Některé aury mohou léčit paladina a jeho spojence, navyšovat brnění a poškozovat útočníka.

  Seal je jiný druh buffu používaný paladinem. Sealy jsou krátkodobá kouzla se specifickým účinkem. Některé sealy zvětší udělované zranění, absorbují fyzické zranění nebo navýší útok proti nemrtvým. Pouze jeden seal může být najednou na paladinovi aktivní.

  Zbytek paladinových kouzel zahrnuje léčící, oživovací, obraná kouzla a kouzla speciálně zaměřená na ničení nemrtvých.
  Race Strength Agility Stamina Intellect Spirit Armor Health Mana
  Alliance DraeneiDraenei Draenei TBC 23 17 22 20 23 34 58 80
  Alliance Ironforge dwarfIronforge dwarf Ironforge dwarf 27 16 23 19 20 32 68 79
  Alliance HumanHuman Human 22 20 22 20 21 40 58 80
  Horde Blood elfBlood elf Blood elf TBC 19 22 22 23 19 44 58 125
  Horde TaurenTauren Tauren Cataclysm 27 15 24 15 23  ?  ?  ?
 

Zahrajte si WoW zde!