World of Warcraft

Warlock

Succuba

Succuba:

Succuba je třetím Warlockovým petem, kterého může Warlock získat jakmile dosáhne 20. levelu a splní questy potřebné na její získání.


Přednosti:
- Schopnost svádět humanoidní nepřátele. Velmi využívané v PvP.
- Slušná podpora v útoku udílením zranění kombinací bičem na blízko a kouzlem.
- Podpora útoku bez závislosti na maně Succuby.

Slabiny:
- Zranitelná, mnoho toho nevydrží.
- Nedokáže plnohodnotně tankovat nepřítele. Většinou bude tankování na vás.


Mnoho Warlocků Succubu úplně ignoruje a dává přednost Voidwalkerovi při sólování a Impovi při hraní ve skupině.

Jenomže během hraní bude váš Imp udělovat více zranění v nějakém jednom souboji, ale Succuba uděluje mnoho zranění během krátkého času, zatímco Impovi dělá problém jeho mana. Tam kde je Impova moc kompletně pryč po pár soubojích, Succuba bude stále připravena zasáhnout. To ji dělá použitelnou pro sólování a pro rychle se pohybující skupiny. S ní nemáte žádné prostoje.

Použití Succuby vám sníží čas na zabití příšer, než kdyby jste měli Voidwalkera, neděláte si starostí se zásobou many jako u Impa.

Využití Succuby je v zásadě dvojí. Má slušnou schopnost zraňovat nepřítele a ubírá tankování PvE a nebo používá svou zlatou schopnost Seduction v PvP. Pomocí níž okouzlí nějakého humanoida svým půvabem a ten se do ní na krátký čas zamiluje a není schopen žádné činnosti.

Získání Succuby

Podobně jako questy na získání Voidwalkera začínají questy na získání Succuby u učitelů ve velkých městech. Nemrtví v  Undercity, orkové v  Orgrimmaru, lidé a gnómové v  Stormwindu. Podmínkou proto, aby vám zadali quest je dosažení 20. levelu postavy.

Každý z učitelů vám zadá quest, který vás pošle získat nějaké předměty někam do světa. Po té co přinesete požadované předměty, obdržíte od učitelů magickou věc a budete požádání k tomu, aby jste se odebrali do magického kruhu. Tam s pomocí předmětu od učitele vyvoláte Succubu. Ta se na vás záhy vrhne. Musíte ji pomocí svých schopností a kouzel porazit. Můžete k tomu použít i Impa, či Voidwalkera. Pak se vrátíte zpět ke svému učiteli. Vrátíte mu jeho předmět a on vás naučí Summon Succubus. Od této chvíle ji můžete vyvolávat. Hlavně nezapomínejte, že na její vyvolání musíte mít v inventáři Soul Shard, jinak vyvolat nepůjde. 

 
I na Succubu jsou tři samostatné questy, závislé na vaší rase. Orkové a nemrtví mají rozdílné questy, lidé a gnómové mají quest společný.Undead
Quest zadává – „Carendin Halgar“ v Undercity
Oblast – Undercity, Silverpine Forest, Wetlands
Cíl – Carendin vás pošle promluvit si s NPC „Godrick Farsan“ a ten vás pošle získat „Dalin´s Heart“ a „Comar´s Heart“. Dalina naleznete na jih od Sepulcheru v oblasti Silverpine Forest (souřadnice 46.86). Musíte ho zabít a vzít si jeho srdce. Pak se vydáte do oblasti Wetlands. V této oblasti pobývá na severu (souřadnice 50.12) Comar. Opět ho zabijte a vezměte si jeho srdce. Když budete mít „Dalin´s Heart“ a „Comar´s Heart“, odnesete je zpět do Undercity Carendinovi.

Orc
Quest zadává – „Gan´rul“ v Orgrimmaru
Oblast – Orgrimmar, Barrens, Stonetalon Mountains
Cíl – Gan´rul vás pošle promluvit si s nedalekým NPC „Cazul“. Ten vás pak pošle k další NPC Zankaja (souřadnice 37.59) v Orgrimmaru. Ten vás pošle ven z Orgrimmaru do Crossroads, kde si máte promluvit s NPC „Gazrog“. Ten vás pošle do Stonetalon Mountains promluvit si s Ken´zigla (souřadnice 73.95). Ten vám dá „Ken´ziglas Draught“, který musíte donést „Grunt Logmarovi“ v táboře Turajo v oblasti Barrens. Ten vás následně pošle donést „Ken´ziglas Draught“ NPC „Dogran“ (souřadnice 44.49) severně od Turaja. Tam získáte „Dirt-caked Pendant“ a ten musíte donést zpět do Orgrimmaru Gan´Rulovi.

Gnom & Human
Quest zadává – „Gakin the Darkbinder“ v Stormwindu
Oblasti – Stormwind City, Barrens, Ashenvale
Cíl – Gakin vás pošle promluvit si s NPC „Takar the Seer“, který pobývá nedaleko tábora Turajo (souřadnice 49.57) v oblasti Barrens. Ten si s vámi promluví a vyšle vás do Ashenvale, kde musíte získat jeden kus Heartswood (naleznete na souřadnici 31.31) v ruinách „Ordil'Aranu“. Jakmile ho získáte vrátíte se i sním do Stormwindu k Gakinovi the Darkbinderovi.


Schopnosti a kouzla Succuby

Succuba neumí všechny své schopnosti a kouzla hned od začátku. Na začátku umí jen Lash of Pain rank 1. Aby jste mohli svou Succubu naučit novým schopnostem, případně abyste ji naučili lepšímu umění v jednotlivých schopnostech je zapotřebí kupovat u démonologa speciální grimoáry. Démonolaga naleznete obvykle v těsné blízkosti učitele Warlocků. Čím více budete znát a ovládat z umění Warlocků (rozumějte - na čím vyšším levelu budete), tím složitější grimoáry budete schopni přečíst a naučit jim svého peta. Succubu naučíte nové schopnosti, případně vyššímu ranku tak, že kliknete pravým tlačítkem na daný grimoár. Ale nezapomeňte na to, že ji musíte mít vyvolanou.

Vysvětlivky k tabulkám níže:
Rank – čím vyšší rank, tím lépe pet ovládá toto kouzlo či schopnost. Využívá je efektivněji.
Level – určuje level Warlocka, kdy si může zakoupit u démonologa grimoár daného ranku schopnosti, či kouzla pro peta.
Mana – množství many, které pet spotřebuje při použití schopnosti, kouzla.
Popis – popis efektu kouzla, schopnosti.
Cena – určuje cenu grimoáru u demonologa

Lash of Pain
Toto je hlavní útočné kouzlo Succuby, které působí nepříteli shadow zranění. Může ho použít jen jednou za dvanáct sekund. Může se ji povést i kritický zásah a má dosah na 5 yardů. Sesláno je ihned. Succuba bude do nepřítele šlehat na blízko svým bičem a k tomu v pravidelných intervalech na něj bude sesílat Lash of Pain.

Rank Level Mana Popis Cena
1 20 65 Způsobí shadow zranění za 33 bodů -
2 28 80 Způsobí shadow zranění za 44 bodů 50s
3 36 105 Způsobí shadow zranění za 60 bodů 90s
4 44 125 Způsobí shadow zranění za 73 bodů 1g 20s
5 52 145 Způsobí shadow zranění za 87 bodů 2g 27s 50c
6 60 160 Způsobí shadow zranění za 99 bodů 2g 60s

Soothing Kiss
Pokud je Succuba napadená sešle Soothing Kiss a ten způsobí u nepřítele snížení pocitu ohrožení vůči ní, čímž Succuba dosáhne toho, že nepřítel začne útočit na někoho jiného. Je to velmi prospěšné používat ve skupinách kde Succuba nemá roli tanka.

Použít tuto schopnost může jen jednou za 4 sekundy. Dosah schopnosti prvního ranku je 5 yardů, ostatní vyšší ranky mají dosah 10 yardů. Tato schopnost funguje jen na NPC a příšery, nikoliv na hráče. Většina Warlocků ji zapíná tuto schopnost jako automatické sesílání. Nikdy nezvažují že Succuba může tankovat adekvátně když je použita správně.

Rank Level Mana Popis Cena
1 22 30 Redukuje Succubin level ohrožení vůči nepříteli 25s
2 34 50 Redukuje Succubin level ohrožení vůči nepříteli 80s
3 46 75 Redukuje Succubin level ohrožení vůči nepříteli 1g 30s
4 58 100 Redukuje Succubin level ohrožení vůči nepříteli 2g 40s

Seduction
Toto je pro mnohé moc důležité kouzlo. Pomocí něho okouzlí Succuba nějakého humanoida svým půvabem a ten se do ní na krátký čas zamiluje a není schopen žádné činnosti. Přesto přerušit zamilovanost lze jakýmkoliv zraněním jejího cíle.

Cíl se během zamilovanosti nemůže pohybovat, kouzlit, útočit, ani používat žádnou svou schopnost. A je držen v tomto stavu po dobu 15 sekund pokud není zraněn. Kouzlo samo se sesílá 1.5 sekundy.

Je to velmi užitečné v PvP a dokonce i při zapnutém automatickém sesílání Succubou je překvapivě dobré. Když ponecháte automatické sesílání na Succubě, bude si vybírat nejlepší cíle ke svedení. Tam kde na vás bude útočit více humanoidních nepřátel, zkusí Succuba zasáhnout a svést jednoho z nich. Vybere si jednoho z těch na které zrovna neútočíte. Nicméně automatický výběr může občas selhat.

Použitelnost tohoto kouzla klesá v PvP bojích. Každé další použití na stejný cíl znamená, že se stane s polovičním efektem při znovu seslání. Po čtyřech sesláních této schopnosti na jeden cíl, se cíl stane zcela imunní proti efektu kouzla. Naštěstí NPC nikdy nepotřebujete svést vícekrát během malého času.

Dosah této schopnosti je 30 yardů.

Rank Level Mana Popis Cena
1 26 24% základu Zhypnotizuje humaniodní cíl 40s

Lesser Invisibility
Tato schopnost udržuje Succubu mimo problémy, když běžíte skrze nepřátelskou oblast a také dovoluje překvapit nepřítele nenadálým útokem. Neviditelnost trvá 5 minut. Jakýkoliv příkaz k útoku a nebo zranění Succuby, neviditelnost zruší. Lesser Invisibility nechrání Succubu proti kouzlům s plošným efektem. Nemůže se zneviditelnit během boje a může neviditelnost seslat pouze na sebe.

Rank Level Mana Popis Cena
1 32 100 Poskytuje Succubě menší neviditelnost 70sDodatky

Pomocí talentu „Improved Succubus“ zvětšíte zranění Lash of Pain, množství redukce ohrožení Soothing Kissem a delší trvání zamilovanosti a neviditelnosti.

Soothing Kiiss je neefektivní v PvP , přesto bývá nejčastěji zapnut na automatické sesílání. Což je plýtvání manou Succuby.

Pro mnohé je jednou z předností Succuby oproti ostatním Warlockovým petům její vzhled.

Succuba je zvláště použitelná na nepřátele na nižším levelu než je Warlock. Použitím kombinací schopností Siphon Life a Drain Life, může Warlock bezpečně tankovat slabší příšery přičemž se tím udržuje na živu i zraňuje a Succuba uděluje zranění ze zadu.Žádné komentáře
 

Zahrajte si WoW zde!